Tjänster

Våra tjänster

01.
Grov- och finplanering

Vi förbereder marken för ditt nya hus och fixar din trädgård. Vi löser både plattsättning och gräsmatta.

02.
Husgrunder och murning

Vi formar och gjuter grunden till ditt nya hus. Behöver några väggar muras löser vi det med.

03.
Vatten och avlopp

Vi drar allt vatten och avlopp som ska ner i marken innan ditt nya hus kommer på plats.

04.
Rivning

Om det står ett gammalt hus på din tomt som ska bort. Då river vi det och fraktar bort det åt dig.

01.

Grov- och finplanering

Grovplanering innebär att vi förbereder marken för ditt kommande hus. Vi gräver ur där huset ska stå och sedan hårdgör den ytan och en liten bit ut från huset. Sammanfattningsvis kan man säga att en grovplanering görs för att sedan kunna utföra en finplanering. En grovplanering är alltså inte en färdig trädgård utan man jämnar ut ytorna grovt vid och i direkt anslutning till huset.

Finplanering av tomt innebär däremot en mer färdig trädgård. Det kan innefatta uppfarter och parkeringsplatser. Dessutom kan vi lägga matjord där ni ska så gräsmatta eller anlägga rabatter. Vi kan också anlägga gräsmattan eller utföra plattläggning på t.ex. parkering och gångvägar. Till skillnad från grovplanering jämnar man vid finplanering ut hela tomten och lägger markytan i rätt nivå. 

18672967_1445389689095903_1912610210554648615_o
274029051_2276776432623887_8919322674588102904_n

02.

Husgrunder och murning

En väldränerad och stabil grund är väldigt viktigt när du ska bygga nytt hus. Stabil för att först och främst kunna ta emot och fördela ut husets tyngd och undvika sättningar. Väldränerad för att hållas torr och därmed undvika risken för tjällyftning.

Den vanligaste husgrunden vi gör är platta på mark. Vid platta på mark så formar vi grunden med kantelement, isolerar och gjuter med betong. Det kan vara till en- eller tvåplans hus men också vid källare där vi även murar upp väggarna. Men också vid sutteränghus där bara vissa av väggarna muras och sedan återfylls emot. 

03.

Vatten och avlopp

Vi utför entreprenader både med enskilt- och kommunalt vatten. Vid kommunalt vatten och avlopp kopplas avlopsstammen till det kommunala systemet och vattnet kommer från en kommunal förbindelsepunkt. Om du ska ha eget vatten borras en djupgående brunn och för enskilt avlopp finns det lite olika lösningar.

Vid infiltration så rengörs vattnet genom att det passerar genom naturliga jordlager och slutligen ner till grundvattnet. Detta änvänds ofta till så kallat gråvatten eller BDT-vatten vilket innebär avloppsvatten från bad disk och tvätt. Ett annat sätt är en markbädd vilket fungerar ungefär som en infiltration. Istället för att använda de naturliga jordlagren anlägger man ett sandlager vattnet filtreras genom. I botten av markbädden samlar man ihop det filtrerade vattnet och leder bort till t.ex. ett närligande dike. Vi installerar också biomoduler eller så kallade kompaktfilter. Genom dessa filtrerar man avloppsvattnet där en biologisk process bryter ner smittämnen och organiskt material.

rör
zoe-mfF-v15aNMs-unsplash

04.

Rivning

Vi hjälper dig med rivning om det finns befintliga hus på din tomt som skall tas bort. Först börjar man med att göra en inventering för att se vilka olika byggmaterial som finns. Det gör man för att dels kunna planera arbetet och för att upptäcka eventuella miljöfarliga ämnen som måste tas hand om på ett särskilt sätt. Sedan ansöker man om ett så kallat rivningslov där inventeringen ingår som underlag. Man ska också förklara vad som ska rivas, hur arbetet ska gå till och hur man planerar ta hand om allt material.

När du har fått ditt rivningslov kan vi börja arbetet med att plocka ner och forsla bort byggnaden. Först och främst plockar man bort allt miljöfarligt avfall för att det inte ska blanda sig med övriga byggnadsdelar. Sedan plockar man del för del ner huset och om möjligt håller man de olika byggmaterialen separerade. Till slut forslar vi bort alla husresterna och kan fortsätta med övriga markarbeten.

Vi fixar ditt markjobb

Hör av dig till oss så vi kommer igång.